Privātuma politika

Šī privātuma politika tiek piemērota visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, izmantojam un citādākos veidos apstrādājam. Marketing House SIA rīkojas kā Privātuma politikā norādīto datu pārzinis.

Uzņēmuma reģistra numurs: 40003676205.
Juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-9, Rīga, LV 1010, mājas lapa www.marketinghouse.lv.

Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un regulāri uzlabosim šo Privātuma politiku. Mēs informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām šajā Privātuma Politikā, publicējot labojumus šajā mājas lapā ar datumu.

SIA Marketing House, spēkā no 2019. gada 2. janvāra